شعر

ارسال شده توسط:القار در تاریخ: یکشنبه 6 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 19:34

افتادگی اموز اگر طالب فیضی              هرگز نخورد اب زمینی که بلند است

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر